Obituaries


Stacy Diane Spinelli thumbnail

Stacy Diane Spinelli

Died: April 3, 2019

Teresa B. Velis thumbnail

Teresa B. Velis

Died: April 1, 2019

Ariel Mejia thumbnail

Ariel Mejia

Died: March 30, 2019

Giuseppa Nania thumbnail

Giuseppa Nania

Died: April 2, 2019

James Joseph Heptig thumbnail

James Joseph Heptig

Died: April 1, 2019

Rose E. Zalak thumbnail

Rose E. Zalak

Died: March 31, 2019

Thomas J. DeVoe thumbnail

Thomas J. DeVoe

Died: April 1, 2019

James Santiago thumbnail

James Santiago

Died: March 28, 2019

Donna L. Casanova thumbnail

Donna L. Casanova

Died: March 31, 2019

Kristin Katrina Schuhlein thumbnail

Kristin Katrina Schuhlein

Died: March 31, 2019